wasitee
Just browsing

ช่วยจัดการด้วยค่ะ

เบอร์ 09213xxxxx ไม่ได้สมัครอะไรแต่มีเงินออก พอเช็คเป็นบริการคอนเทนต์ คืออะไร ยังไงคะ เงินที่เสียไปจะได้กลับไหม ช่วยจัดการให้ด้วยนะคะ ไม่นั้นอาจต้องพิจารณาเครือข่ายที่ใช้งานอีกทีCAE981E4-76FC-4C26-9CB4-F6E3AC18F0FA.png

 

แท็ก (2)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ช่วยจัดการด้วยค่ะ

@wasitee น้องฟ้ารับเรื่องดูแลเรื่องยอดค่าบริการเสริม sms ให้เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอผลการแจ้งผ่าน sms เพิ่มเติมนะคะ และตรวจสอบพบว่าเบอร์ได้มีการยกเลิกบริการเสริม sms LuckyScan ออกเรียบร้อยแล้วค่ะ

10475
</