ZeroCyber
Just browsing

จ่ายเงินซื้อของในแอปไม่ได้(ระบบเติมเงิน)

 
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: จ่ายเงินซื้อของในแอปไม่ได้(ระบบเติมเงิน)

เบื้องต้น ขอแนะนำใช้บริการผ่านสัญญาณ  dtac internet นะคะ หากใช้งานผ่าน wifi จะไม่สามารถทำรายการได้ค่ะ  

</