riya
New Contributor

ข้อความพุช

อยู่ๆก็มีข้อความพุชส่งมา ไม่ต้องการ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยว่ามาได้ยังไง และต้องการยกเลิกข้อความพุชค่ะ
แท็ก (2)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ข้อความพุช

บัดดี้ บิวตี้ ตรวจสอบพบว่า เป็นการสมัครรับ sms บริการเสริม  จากผู้ให้บริการเสริมภายนอกค่ะ  ทั้งนี้ เพือความสะดวกในการใช้บริการ ได้ดำเนินการยกเลิกให้แล้วค่ะ  หากครั้งต่อไป  ต้องการยกเลิก ขอแนะนำกด *137 โทรออกฟรีค่าโทรนะคะ  หรือ ยกเลิกผ่าน dtac app ได้เช่นกัน

-> Link download Dtac Application http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f76ffb  ค่ะ

 

</