Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

การชำระเงินไม่ได้ของ

พอดีได้ซื้อเพชรเกมเศรษฐี ไป179บาท ชำระไปแล้วหักเงิน แต่ไม่ได้รับของครับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: การชำระเงินไม่ได้ของ

@AeRatchanon กรณีซื้อ item แล้วไม่ได้รับของน้องฟ้าแนะนำติดต่อผู้ให้บริการของเกมเศรษฐี โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นะคะ

10475

dtac feedback team