ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การรับ-ส่งข้อความ MMS สามารถส่งได้สูงสุดกี่กิโลไบต์? ตอบ MMS สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง ดีแทคด้วยกัน ได้สูงสุดไม่เกิน 650 kb ส่งไปAIS ได้ไม่เกิน 500 kb ส่งไป TrueMove ได้ไม่เกิน 300 kb (โดยรวมข้อมูลทั้งรูปภาพ, เสียง, ข้อความ และ clip) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของผู้ส่งและโทรศัพท์ของผู้รับ
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: หากใช้งานในต่างประเทศสามารถใช้ร่วมกับบัตรโทรศัพท์ของ กสท หรือบัตรโทรศัพท์อื่น ๆ ได้หรือไม่? ตอบ สามารถใช้ร่วมกับบัตรโทรศัพท์ของ กสท หรือบัตรโทรศัพท์อื่น ๆได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะจะเสียค่าบริการ 2 ต่อ คือจากบัตรโทรศัพท์และค่าโทรออกในต่างประเทศตามอัตราค่าใช้บริการแฮปปี้โกอินเตอร์
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: เมื่อใช้บริการแฮปปี้โกอินเตอร์ส่งข้อความในต่างประเทศไม่ได้ ควรทำอย่างไร? ตอบ ตรวจสอบค่า Message Center Number ว่า เป็น +66816110400 แล้วหรือยัง และตรวจสอบวิธีการส่งออกดังนี้ + รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์
ดูบทความเต็ม
คำถาม เติมเงินผ่าน iRefill: ต้องรอ SMS ยืนยันการเติมเงินนานเท่าไหร่? ตอบ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการเติมเงินทันทีที่ชำระเงินและระบบเติมเงินเสร็จสมบูรณ์
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้ามีการส่ง MMS เข้ามาในขณะที่ปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการระบบจะเก็บข้อความไว้ให้นานเท่าไร? ตอบ กรณีใช้เครื่องที่รองรับ MMS : ระบบเก็บไว้นาน 2 วัน กรณีใช้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS : ระบบเก็บไว้นาน 3 วัน และเก็บข้อมูล MMS ไว้บนเว็บไซต์ได้นาน 7 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลผ่าน  http://mmcp.dtac.co.th:8080/mmcp/
ดูบทความเต็ม
คำถาม เติมเงินผ่าน iRefill: โดยชำระผ่านบัญชีเพย์สบาย สามารถเติมเงินเบอร์แฮปปี้ได้มากกว่า 1 เบอร์หรือไม่? ตอบ การเติมเงิน iRefill โดยชำระเงินผ่านบัญชีเพย์สบายไม่มีกำหนดวงเงิน แต่กำหนดให้แต่ละบัญชีสามารถทำรายการเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน 5 รายการต่อวัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: จะหาข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ร่วมให้บริการแฮปปี้โกอินเตอร์ในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างไร? ตอบ ลูกค้าสามารถหาข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่โทร. 1678 dtac call center หรือ "http://www.dtac.co.th/"
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: ขณะใช้บริการนี้ในต่างประเทศ ระบบจะหักเงินจากกระเป๋าใด? ตอบ ระบบจะหักเงินจากกระเป๋าหลักเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะเป็นการดีกว่า ที่คุณจะเติมเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดการเดินทางต่างประเทศก่อนออกเดินทาง
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: สามารถนำเบอร์นี้ไปใช้งานในต่างประเทศได้หรือไม่? ตอบ สามารถนำมือถือเครื่องเดิมเบอร์เดิมของคุณไปใช้ได้ในกว่า 39 ประเทศทั่วโลก โดยที่ระบบจะคิดค่าบริการตามการใช้งาน และหักเงินจากกระเป๋าหลักของคุณ ดังนั้นขอแนะนำให้เติมเงินให้เพียงพอสำหรับการใช้งานก่อนการเดินทาง และควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆให้ละเอียด อาทิ อัตราค่าบริการและประเทศที่ใช้งานได้ รวมถึงข้อควรรู้ต่าง ๆ ของบริการแฮปปี้โกอินเตอร์
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้ามีการส่ง SMS เข้ามาในขณะที่ปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ระบบจะเก็บข้อความไว้ให้นานเท่าไร? ตอบ ระบบจะทำการเก็บข้อความ SMS ให้ 24 ชั่วโมง ถ้าปิดเครื่องเกินกว่าเวลาดังกล่าวจะมีผลทำให้ไม่ได้รับข้อความนั้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: กรณีนำมือถือโนเกียที่รองรับการใช้งาน 3G ไปประเทศญี่ปุ่น เกาหลี แต่เปิดเครื่องแล้วไม่มีสัญญาณ ควรทำอย่างไร? ตอบ ไปที่เมนู Settings เลือก Network Settings และเลือก Network Mode เลือก Dual Mode เพื่อเลือกใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ
ดูบทความเต็ม
คำถาม เติมเงินผ่าน iRefill: ในกรณีไม่สามารถเติมเงินได้ เนื่องจากวงเงินในบัตรวีซ่าอิเล็กตรอน บัตรเครดิต หรือ บัญชีเพย์สบายไม่เพียงพอจะทำอย่างไร? ตอบ หากวงเงินของบัตรเครดิตหรือบัญชีเพล์สบายเต็มหรือไม่พอ ลูกค้า ควรติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อตรวจสอบยอดเงิน/วงเงินคงเหลือ และขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เนื่องจากการอนุมัติวงเงินและการชำระเงินผ่านบัญชีเพย์สบาย, บัตรวีซ่าอิเล็กตรอน และบัตรเครดิต เป็นไปข้อกำหนดและตามเงื่อนไขของเพย์สบายและธนาคารผู้ออกบัตร นั้นๆ
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: ทำไมโทรศัพท์ไม่แสดงเลขหมายโทรเข้า (Caller ID) เมื่อใช้งานในต่างประเทศ? ตอบ การแสดงหมายเลขนั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณไป และผู้ให้บริการในแต่ละประเทศด้วยว่า อนุญาตให้โชว์เบอร์หรือไม่ เพราะบางประเทศจะมีกฎห้ามโชว์เบอร์ผู้ที่โทรเข้ามา
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: กรณีได้รับสิทธิ์รับค่าโทรฟรี หรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย หากรับสายระหว่างที่ใช้แฮปปี้โกอินเตอร์ในต่างประเทศ จะได้รับโบนัสหรือไม่? ตอบ ระบบจะนำมาคำนวณค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย โดยพิจารณาว่าเบอร์ที่โทรหาอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ หากใช่ ระบบจะมีการคำนวณค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสให้
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: หากต้องการใช้บริการแฮปปี้โกอินเตอร์ในประเทศนอกเหนือจาก 39 ประเทศดังกล่าวได้หรือไม่? ตอบ ได้ นอกเหนือจากประเทศดังกล่าวแล้ว คุณยังสามารถนำโทรศัพท์มือถือแฮปปี้เบอร์เดิมไปใช้งานได้ในอีก 115 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลก เพียงติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเปิดใช้บริการแฮปปี้ในต่างแดนก่อนการเดินทางทุกครั้งได้ ที่สำนักงานบริการลูกค้าทุกสาขาทั่วประเทศ
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: การรับ SMS ขณะอยู่ในต่างประเทศเสียเงินหรือไม่? ตอบ ไม่เสียค่าบริการ
ดูบทความเต็ม
คำถาม เติมเงินผ่าน iRefill: หากไม่ได้รับ SMS ยืนยันการเติมเงินจะต้องทำอย่างไร? ตอบ ลูกค้าสามารถเช็กยอดเงินจากมือถือได้โดยกด *101# แล้วโทรออก หรือโทร *1001 หากพบปัญหาการเติมเงิน กรุณาส่งรายละเอียด มาที่ "http://www.dtac.co.th/help/form.html" หรือติดต่อ dtac call center โทร 1678 (ครั้งละ 3 บาท) เพื่อที่เราจะได้แก้ไขให้คุณอย่างรวดเร็วที่สุด
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: สามารถสมัครและยกเลิกบริการแฮปปี้โกอินเตอร์ภายในวันเดียวกันได้หรือไม่? ตอบ สามารถสมัครและยกเลิกบริการแฮปปี้โกอินเตอร์ภายในวันเดียวกันได้ แต่ผู้ใช้บริการต้องสมัครบริการก่อนและจึงทำการยกเลิกบริการด้วยตัวเองภายหลัง ไม่สามารถกำหนดวันสิ้นสุดการใช้บริการได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม Happy Go Inter: กรณีโทรจากต่างประเทศ หาเบอร์ในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิ์รับค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย เบอร์ปลายทางจะได้รับโบนัสหรือไม่? ตอบ เบอร์ปลายทางจะไม่ได้รับ เนื่องจากข้อมูลการโทรออกเป็นคนละประเภทกับที่นำมาคำนวณค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย
ดูบทความเต็ม
คำถาม เติมเงินผ่าน iRefill: การใช้บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศ ในการเติมเงินเบอร์แฮปปี้ มีข้อจำกัดใด ๆ หรือไม่? ตอบ บริการ iRefill รับเติมเงินเฉพาะบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศที่ทำรายการผ่านระบบป้องกันการใช้งานบัตรเครดิตที่เรียกว่า Verified by Visa หรือ MasterCard Secure Code เท่านั้น
ดูบทความเต็ม