ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
ไม่สามารถส่งข้อความ SMS ได้ เมื่อทำการส่งออกหน้าจอขึ้นว่า "หมายเลขศูนย์ข้อความไม่ถูกต้อง"?
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม SMS: การส่ง SMS ข้อความ ไปต่างประเทศ (International SMS) มีวิธีการกดอย่างไร? ตอบ เมื่อ พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนใส่หมายเลขปลายทางให้กดเครื่องหมาย + หรือ 004 ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ตามด้วยเลขหมายปลายทาง
ดูบทความเต็ม
การชำระค่าบริการดีแทคด้วยบัตรเครดิต สามารถทำได้ 3 ช่องทาง
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: กรณีลูกค้ารับข้อความ MMS แต่ไม่สามารถเปิดดูภาพได้ หน้าจอมือถือแสดงข้อความว่า "แสดงข้อความไม่ได้" จะต้องทำอย่างไร? ตอบ เครื่องมือถือต้องทำการตั้งค่าของการรับ MMS ให้เลือกเป็นคำว่า ON
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า SMS: กรณีไม่สามารถรับ ข้อความ SMS ได้ เกิดจากสาเหตุใด? ตอบ มือถือมีหน่วยความจำไม่พอ ต้องทำการลบข้อมูลออก ทดลองปิด-เปิด เครื่องใหม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: ส่ง MMS ไม่ได้ หน้าจอมือถือแสดงข้อความว่า "เครือข่ายผิดพลาด" จะต้องทำอย่างไร? ตอบ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า MMS
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: ช่องทางใดบ้างที่ลูกค้าสามารถสมัครและยกเลิกแพ็กเกจ MMS ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ 1678 dtac call center? ตอบ ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ (http://www.dtac.co.th/css/none) บริการออนไลน์ผ่านทาง e-service ที่เว็บไซต์ดีแทค (http://www.dtac.co.th/css/none) อินเทอร์เน็ตบนมือถือ "http://wap.dtac.co.th/" (คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจที่ลูกค้าสมัคร ณ ปัจจุบัน)
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: ดีแทคจะให้ซิมการ์ดใหม่หรือไม่? ตอบ ได้รับซิมการ์ดใหม่จากดีแทคโดยเป็นเลขหมายเดิมตั้งแต่วันแรกที่ยื่นเรื่อง เปลี่ยนเครือข่าย จากนั้นสามารถใช้ซิมการ์ดใหม่จากดีแทคได้ทันทีที่กระบวนการเสร็จสิ้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีชำระค่าบริการ: หากไม่สะดวกไปที่สำนักงานบริการดีแทค สามารถชำระค่าบริการผ่านทางช่องทางใดได้บ้าง? ตอบ สามารถชำระค่าบริการผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ได้อีก 15 ช่องทาง คือ 1. ชำระผ่านบริการ dtac e-Service ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภายในประเทศไทย 2. ชำระผ่านบริการระบบตอบรับอัตโมมัติ *1888 กด 3 หรือผ่าน 1678 dtac call center ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภายในประเทศไทย 3. ชำระผ่านเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการ เสียค่าบริการ 5 บาท ต่อ 1 รายการ 4. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศ (PAY AT POST) โดยชำระเป็นเงินสดและต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการในส่วนที่ 1 และ 2 ประกอบการชำระค่าบริการ 5. ชำระผ่าน Counter Service ในร้านค้า 7 - Eleven โดยชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการ เสียค่าบริกา 10 บาทต่อ 1 รายการ 6. ชำระผ่าน ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือจุดให้บริการที่มีเครื่องหมาย ที่มีสัญลักษณ์ Counter Service โดยชำระเป็นเงินสด และต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการในส่วนที่ 1 และ 2 ประกอบการชำระค่าบริการ เสียค่าบริการ 10 บาทต่อ 1 รายการ 7. ชำระผ่านร้านจำหน่ายมือถือเจมาร์ท และร้านแฟมมิลี่มาร์ท ที่มีสัญลักษณ์ Jay Mart Pay Point โดยชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการ เสียค่าบริการ 10 บาทต่อ 1 รายการ 8. ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารยูโอบีรัตนสิน, และธนาคารธนชาติ 9. ชำระโดยการตัดบัญชีบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภายในประเทศไทย 10. ชำระโดยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารยูโอบี และธนาคารไทยธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ 11. ชำระผ่าน Web Site ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 12. ชำระผ่านบริการระบบตอบรับอัตโมมัติของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยธนาคาร และธนาคารกรุงไทย 13. ชำระผ่านการส่ง SMS ผ่านบริการ K-mBanking ของธนาคารกสิกรไทย และ บริการ TMB M-Banking ของธนาคารทหารไทย 14. ชำระผ่าน Counter ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยชำระเป็นเงินสดและต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการในส่วนที่ 1 และ 2 ประกอบการชำระค่าบริการ 15. ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชี (A/C Payee Only) โดยสั่งจ่ายภายในวันที่ที่กำหนดในใบแจ้งค่าบริการในนาม "บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น" หรือ "dtac" และระบุหมายเลข โทรศัพท์มือถือ ด้านหลังเช็ค พร้อมแนบใบแจ้งค่าบริการส่วนที่ 2 โดยกรุณาส่งถึงบริษัทก่อนวันครบกำหนดชำระและระบุ ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Cash Management ชั้น 28 โซน C ชำระค่าบริการ ) หรือ ตู้ปณ. 1199 ศฝ.หัวลำโพง กทม. 10331 16  ชำระผ่าน  dtac App อ่านวิธีการได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<<  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถสมัครใช้บริการ ATM SIM ได้อย่างไร? ตอบ ลูกค้าแฮปปี้และดีแทค สามารถสมัครใช้บริการ ATM SIM โดยใช้เบอร์เดิม โดยติดต่อสำนักงานบริการลูกค้าและดีแทค เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ หรือบูธ ATM SIM ทั่วประเทศโดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว และลูกค้าใหม่สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: การใช้งาน dtac DEEZER ในต่างประเทศ ตอบ แพ็กเกจเหมาจ่ายใช้งาน dtac 3G/EDGE ไม่จำกัดสำหรับลูกค้าระบบจดทะเบียนและระบบเติมเงินจะรองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น กรณีต้องการใช้งาน dtac DEEZER ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในประเทศนั้น ๆ
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: การตั้งค่าเพื่อใช้บริการ MMS ตอบ Connection name: dtac mms APN: mms Data Bearer: GPRS User: ไม่ต้องใส่ Password: ไม่ต้องใส่ Authentication -- Normal Homepage http://mms.dtac.co.th:8002/ Connection security -- off Session mode -- Temporary Proxy: 203.155.200.133 Proxy Port: 8080
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: มือถือสามารถรับ-ส่ง ข้อความ MMS ได้สูงสุดกี่ KB? ตอบ MMS สามารถรับ - ส่งข้อมูลได้สูงสุดไม่เกิน 650 kb ในระบบ dtac และส่งออกไปยังระบบอื่น ได้ไม่เกิน 500 kb สำหรับ ais; 300 kb สำหรับ truemove(โดยรวมข้อมูลทั้งรูปภาพ, เสียง, ข้อความ และ clip) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของผู้ส่งและโทรศัพท์ของผู้รับ
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการ ATM SIM คืออะไร? ตอบ ATM SIM คือบริการธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้คุณสบายใจเหมือนมีตู้ ATM ไปด้วยทุกที่โดยสามารถใช้บริการต่างๆ ได้เหมือนทำรายการผ่านตู้ ATM เช่น ตรวจสอบยอดเงิน, โอนเงิน, ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือตั้งเตือนชำระเงิน ที่สำคัญสามารถเติมเงินให้เบอร์ตัวเองและคนอื่นๆ ยกเว้น รายการฝาก/ถอนเงินสด
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: การตั้งค่าการใช้งาน mms บนโทรศัพท์ด้วยวิธี OTA ตอบ สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 ผ่านหน้าเวปโดยเข้าไปที่ http://vas.dtac.co.th/ota วิธีที่ 2 ผ่าน USSD กด *772# จากโทรศัพท์มือถือที่ต้องการตั้งค่า แล้วกดโทรออก คุณจะได้รับข้อความตั้งค่า 1-3 ข้อความ (จำนวนข้อความตั้งค่าขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่น) ให้คุณทำการจัดเก็บ หรือกด Save ไว้ในเครื่อง * ถ้าโทรศัพท์ต้องการให้ใส่รหัส ให้พิมพ์ 1800 เป็นรหัส หลังจากทำการจัดเก็บ (Save) ข้อความตั้งค่าไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะสามารถสนุกกับบริการ EDGE/GPRS และ MMS จากดีแทคได้เลยคะ หลังจาก save ค่า OTA เสร็จแล้วให้ restart เครื่องโทรศัพท์ใหม่ ก่อนเริ่มใช้งาน mms
ดูบทความเต็ม
คำถาม FUP: ทำไมเน็ตช้า? ตอบ การที่ใช้ความเร็ว 3G ได้ไม่เต็ม speed อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้ การถูกปรับลดความเร็ว 3G สูงสุดลงเพราะใช้งานเกินปริมาณที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละแพ็กเกจ ซึ่งผู้ใช้สามารถเช็คได้ง่าย ๆ เพียง กด *101*4# การปรับลดความเร็วของ 3G เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้งานเกินกำหนดนั้น เราเรียกว่า "Fair Usage Policy (FUP)" ซึ่งเป็นนโยบายสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งาน 3G อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการ 3G ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น และเต็มประสิทธิภาพ โดยจุดประสงค์หลักของ FUP ที่เกิดขึ้นมานั้น ถูกกำหนดขึ้นเนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้งานส่วนหนึ่ง นำโปรโมชั่นการใช้งานดาต้าบนเครือข่าย 3G แบบไม่จำกัดไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อาทิ การนำไปใช้งาน Bit Torrent โดยใช้โทรศัพท์มือถือต่อเป็นโมเด็ม หรือต่อผ่านแอร์การ์ด (Bit Torrent เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเทคโนโลยี ADSL มากกว่า) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนที่เหลือ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งาน 3G "ทั้งระบบ" ลดลง รวมถึงความเร็วในการใช้งานลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม FUP ยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกคน กล่าวคือทำให้ผู้ให้บริการสามารถจัดสรรแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกสมัครแพ็คเกจให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง โดยไม่ต้องจ่ายสูงเท่ากับผู้ที่ใช้งานปริมาณมาก ๆ นั่นเอง ทําไมต้องลดความเร็ว? ใช้แพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตแบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Based) เนื่องจากแพ็กเกจเสริมแบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน จะให้คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วไม่เกิน 384Kbps และสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเปิดใช้ dtac 3G จะส่งผลให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 256Kbps เท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่าอินเทอร์เน็ตช้ากว่าที่ควร ข้อแนะนำ *เปิดใช้งาน dtac 3G ให้กด *3000# โทรออก หรือ *เลือกใช้แพ็กเกจแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน หรือ *เลือกใช้แพ็กเกจแบบ unlimited http://www.dtac.co.th/uploads/faq/images/postpaid/fup/sale_kit_faq3.jpg
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการ Freezone คืออะไร? ตอบ Freezone (ฟรีโซน) คือ บริการที่นำเสนอแอพพลิเคชั่น คอนเทนต์ภาพ เพลง คลิป ทีวีสด และข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้าดีแทค/แฮปปี้ได้ดาวน์โหลดและชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะมีการคิดค่าบริการตามอัตราแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม การคิดค่าบริการต่าง ๆ: การเช็คค่าบริการผ่าน *121# จะมีข้อความแจ้งว่า ยอดใช้ XXXXX.XX บาท ยอดชำระ YYYYY.YY บาท(ยอดค้าง ZZZZZ.ZZ บาท ครบกำหนด DD/MM/YY) แล้วจะต้องชำระค่าบริการยอดไหน? ตอบ ลูกค้าต้องชำระค่าบริการตามยอดชำระโดยประมาณ
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการสมาชิกฟรีโซน (Freezone Subscription) คืออะไร? ตอบ บริการสมาชิกฟรีโซน หรือ Freezone Subscription คือ บริการออนไลน์คอนเทนต์ฟรี เช่น แอพพลิเคชั่น รูปภาพ เพลง คลิป ทีวีสด รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่คัดสรรมาให้เฉพาะลูกค้าดีแทค/แฮปปี้ โดยลูกค้าจะได้รับการนำเสนอคอนเทนต์ฟรีเหล่านี้ทุกสัปดาห์ผ่านช่องทาง SMS หรือ Wap Push ตามรุ่นโทรศัพท์ที่รองรับ สมัครสมาชิกได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: กรณีส่ง MMS ไปยังเครื่องที่ไม่รองรับบริการ MMS ระบบจะเก็บให้กี่วัน และต้องไปดูภาพที่ใด? ตอบ กรณีส่ง MMS ให้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS นั้นระบบเก็บไว้นาน 7 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลตาม URL ใน sms ที่ระบบส่งให้และการเก็บข้อมูลใน MMS ไว้บนเว็บนาน 7 วัน
ดูบทความเต็ม