ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การตั้งค่า MMS: ส่ง MMS ไม่ได้ หน้าจอมือถือแสดงข้อความว่า "เครือข่ายผิดพลาด" จะต้องทำอย่างไร? ตอบ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า MMS
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข Playlists ใน dtac DEEZER ได้หรือไม่? ตอบ คุณสามารถเพิ่มหรือลบเพลงใน Playlist ของคุณได้ในขณะที่ฟังเพลงนั้น ๆ อยู่ โดยคลิกที่ปุ่ม "เลือกเพิ่มเพลงใน Playlist" และเลือก Playlist ที่ต้องการเพิ่มเพลง ดูวิธีการสร้าง Playlist http://www.dtac.co.th/deezer
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า SMS: หากต้องการส่ง SMS ไปต่างประเทศ ต้องทำการกด อย่างไรบ้าง? ตอบ กด รหัสประเทศ หมายเลขปลายทาง ปุ่มโทรออก (ตัด 0 ตัวแรกออก ถ้ามี)
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า SMS: กรณีไม่สามารถรับ ข้อความ SMS ได้ เกิดจากสาเหตุใด? ตอบ มือถือมีหน่วยความจำไม่พอ ต้องทำการลบข้อมูลออก ทดลองปิด-เปิด เครื่องใหม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถใช้บริการ ATM SIM ได้ในช่วงเวลาใด? ตอบ สามารถเช็คยอดเงินหรือโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกสิกรไทย และโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆ ได้ตลอด 24 ชม. สามารถการชำระเงิน ค่าสินค้าและบริการ ได้ช่วงเวลา 00.00 - 22.00น.
ดูบทความเต็ม
คำถาม การคิดค่าบริการต่าง ๆ: ใช้โทรศัพท์มือถือ Nokia 3250 Version 3.21 กดเช็กยอดเงินผ่าน Easy Check *121# กดโทรออก และ *101# แล้วไม่มีข้อความตอบกลับ? ตอบ เป็นปัญหาที่ Software ของตัวเครื่อง ให้นำเครื่องติดต่อศูนย์ Nokia เพื่อ Upgrade Software และเช็กค่าบริการผ่านช่องทางอื่น เช่น โทร *1811 (ไม่เสียค่าบริการ)
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า SMS: ระบบจะทำการเก็บข้อความ SMS ในระบบนานกี่ชั่วโมง ตอบ ในกรณีการส่ง sms จากมือถือไปมือถือ ระบบเก็บ SMS ไว้ 24 ชั่วโมง ดังนั้นถ้าลูกค้าปิดเครื่องเกิน 24 ชั่วโมงจะได้ไม่รับ SMS
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: เมนู my MP3s ใช้งานอย่างไร? ตอบ ลูกค้าสามารถเพิ่มเพลงส่วนตัวได้ง่ายๆ เช่น เพลงที่ร้องเอง โดยการ Log in ใน www.deezer.com ผ่านคอมพิวเตอร์ เลือกเมนู My MP3s และอัพโหลดไฟล์เพลงที่ต้องการ จากนั้น ลูกค้าสามารถจัด Playlist ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถ Share เพลงนั้นให้ผู้อื่นฟังได้ และเพื่อให้การอัพโหลดนั้นราบรื่น แนะนำให้ทำผ่าน Google Chrome หรือ Firefox หมายเหตุ : ไฟล์เพลงที่สามารถอัพโหลดได้ คือ ไฟล์ MP3 เท่านั้น
ดูบทความเต็ม