ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม การตั้งค่า MMS: การตั้งค่าเพื่อใช้บริการ MMS ตอบ Connection name: dtac mms APN: mms Data Bearer: GPRS User: ไม่ต้องใส่ Password: ไม่ต้องใส่ Authentication -- Normal Homepage http://mms.dtac.co.th:8002/ Connection security -- off Session mode -- Temporary Proxy: 203.155.200.133 Proxy Port: 8080
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: หากไม่ใช่ลูกค้าดีแทค จะใช้บริการ dtac DEEZER ได้หรือไม่? ตอบ หากไม่ใช่ลูกค้าดีแทค สามารถสมัครและชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซต์ DEEZER โดยตรง โดยมีค่าบริการที่สูงกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ ขณะนั้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม ATM SIM: เมนูตั้งค่าบริการของ ATM SIM ที่ใช้สำหรับเพิ่มบัตรเครดิต (K-Credit Card) สามารถทำได้ในช่วงเวลาใด? ตอบ 06.00 – 21.00 น.
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: ทำไมจึงควรสมัครใช้บริการ dtac DEEZER ผ่านการเชื่อมต่อ Facebook? ตอบ การเชื่อมต่อด้วย Facebook จะทำให้การ Log in เข้าใช้งาน dtac DEEZER ง่าย รวดเร็ว และสามารถแชร์เพลงกับเพื่อนๆได้ทันที นอกจากนี้ ยังค้นหารายชื่อเพื่อนได้จากเมนู Friend ได้ด้วย
ดูบทความเต็ม
คำถาม การคิดค่าบริการต่าง ๆ: การเช็คค่าบริการผ่าน *121# จะมีข้อความแจ้งว่า ยอดใช้ XXXXX.XX บาท ยอดชำระ YYYYY.YY บาท(ยอดค้าง ZZZZZ.ZZ บาท ครบกำหนด DD/MM/YY) แล้วจะต้องชำระค่าบริการยอดไหน? ตอบ ลูกค้าต้องชำระค่าบริการตามยอดชำระโดยประมาณ
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: ทำไมถึงฟังเพลงได้เพียง 30 วินาที? ตอบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับการใช้บริการ dtac DEEZER ได้ที่นี่ http://www.dtac.co.th/apps/deezer.html#tab-232:tab-232 และสมัครบริการผ่าน dtac call center โทร. 1678, สำนักงานบริการลูกค้า หรือผ่านช่องทางด่วนพิเศษ (USSD) รายละเอียด http://www.dtac.co.th/apps/deezer.html#tab-232:tab-232
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: ใช้เครื่อง i-mobile หรือ Ericsson ได้รับข้อความ MMS แต่ไม่สามารถเปิดดูภาพได้ ขึ้น Error "ดาวน์โหลดไม่ได้ลองใหม่อีกครั้ง" ตอบ ให้ทำการตั้งค่า MMS ใหม่ จะสามารถเปิดดูข้อความ MMS ได้ตามปกติ
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: ไม่สามารถผูกบัญชี DEEZER ได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ตอบ กรุณาติดต่อ 1678 dtac call center
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: กรณีส่ง MMS ไปยังเครื่องที่ไม่รองรับบริการ MMS ระบบจะเก็บให้กี่วัน และต้องไปดูภาพที่ใด? ตอบ กรณีส่ง MMS ให้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS นั้นระบบเก็บไว้นาน 7 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลตาม URL ใน sms ที่ระบบส่งให้และการเก็บข้อมูลใน MMS ไว้บนเว็บนาน 7 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: การทำ Offline Mode ใน Playlist หรือ Album จะไม่สมบูรณ์หากแอพพลิเคชั่นถูกปิดก่อนที่การดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้น ดังนั้น แนะนำให้เปิดแอพพลิเคชั่นไว้จนกระทั่งดาวน์โหลดสำเร็จ ตอบ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเพื่อฟังเพลงใน Offline Mode ได้ไม่จำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ที่เหลืออยู่ของมือถือที่ใช้งาน ลูกค้าสามารถเช็คพื้นที่ได้ทึ่หัวข้อ Disk Usage จากเมนู Setting ใน DEEZER
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีชำระค่าบริการ: หากไม่สะดวกไปที่สำนักงานบริการดีแทค สามารถชำระค่าบริการผ่านทางช่องทางใดได้บ้าง? ตอบ สามารถชำระค่าบริการผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ได้อีก 15 ช่องทาง คือ 1. ชำระผ่านบริการ dtac e-Service ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภายในประเทศไทย 2. ชำระผ่านบริการระบบตอบรับอัตโมมัติ *1888 กด 3 หรือผ่าน 1678 dtac call center ด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภายในประเทศไทย 3. ชำระผ่านเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการ เสียค่าบริการ 5 บาท ต่อ 1 รายการ 4. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศ (PAY AT POST) โดยชำระเป็นเงินสดและต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการในส่วนที่ 1 และ 2 ประกอบการชำระค่าบริการ 5. ชำระผ่าน Counter Service ในร้านค้า 7 - Eleven โดยชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการ เสียค่าบริกา 10 บาทต่อ 1 รายการ 6. ชำระผ่าน ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือจุดให้บริการที่มีเครื่องหมาย ที่มีสัญลักษณ์ Counter Service โดยชำระเป็นเงินสด และต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการในส่วนที่ 1 และ 2 ประกอบการชำระค่าบริการ เสียค่าบริการ 10 บาทต่อ 1 รายการ 7. ชำระผ่านร้านจำหน่ายมือถือเจมาร์ท และร้านแฟมมิลี่มาร์ท ที่มีสัญลักษณ์ Jay Mart Pay Point โดยชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการ เสียค่าบริการ 10 บาทต่อ 1 รายการ 8. ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารยูโอบีรัตนสิน, และธนาคารธนชาติ 9. ชำระโดยการตัดบัญชีบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินภายในประเทศไทย 10. ชำระโดยการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารยูโอบี และธนาคารไทยธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ 11. ชำระผ่าน Web Site ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 12. ชำระผ่านบริการระบบตอบรับอัตโมมัติของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยธนาคาร และธนาคารกรุงไทย 13. ชำระผ่านการส่ง SMS ผ่านบริการ K-mBanking ของธนาคารกสิกรไทย และ บริการ TMB M-Banking ของธนาคารทหารไทย 14. ชำระผ่าน Counter ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยธนาคาร, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยชำระเป็นเงินสดและต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการในส่วนที่ 1 และ 2 ประกอบการชำระค่าบริการ 15. ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชี (A/C Payee Only) โดยสั่งจ่ายภายในวันที่ที่กำหนดในใบแจ้งค่าบริการในนาม "บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น" หรือ "dtac" และระบุหมายเลข โทรศัพท์มือถือ ด้านหลังเช็ค พร้อมแนบใบแจ้งค่าบริการส่วนที่ 2 โดยกรุณาส่งถึงบริษัทก่อนวันครบกำหนดชำระและระบุ ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (Cash Management ชั้น 28 โซน C ชำระค่าบริการ ) หรือ ตู้ปณ. 1199 ศฝ.หัวลำโพง กทม. 10331 16  ชำระผ่าน  dtac App อ่านวิธีการได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<<  
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: สามารถเพิ่มอุปกรณ์ (Smartphone/Tablet) ที่ใช้บริการ dtac DEEZER ได้หรือไม่? ตอบ สามารถใช้บริการ dtac DEEZER ได้จาก Smartphone หรือ Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันจากการ log in ด้วย account ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: กรณีลูกค้ารับข้อความ MMS แต่ไม่สามารถเปิดดูภาพได้ หน้าจอมือถือแสดงข้อความว่า "แสดงข้อความไม่ได้" จะต้องทำอย่างไร? ตอบ เครื่องมือถือต้องทำการตั้งค่าของการรับ MMS ให้เลือกเป็นคำว่า ON
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: ทำไมสมัครแพ็กเกจ dtac DEEZER แล้ว แต่ฟังเพลงได้เพียง 30 วินาที? ตอบ หลังจากสมัครแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการ dtac deezer ผ่านหน้าแอพพลิเคชั่น โดยกดที่ปุ่ม dtac user, set up account here หรือดูขั้นตอนการลงทะเบียน "http://www.dtac.co.th/apps/deezer.html#tab-232:tab-232" ที่นี่
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: ขณะนี้มีค่ายเพลงใดเข้าร่วมใน dtac DEEZER บ้าง? ตอบ dtac DEEZER ได้ร่วมมือกับค่ายเพลงดังทั่วโลก ทำให้ลูกค้าสามารถฟังเพลงได้มากกว่า 18 ล้านเพลงแบบไม่จำกัด มีทั้งเพลงใหม่ เพลงเก่า เพลงหาฟังยาก สำหรับประเทศไทย ได้แก่ RS, Warner Music, BEC, Spicy Disc, Smallroom และ Mo Indi
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม SMS: การส่ง SMS ข้อความ ไปต่างประเทศ (International SMS) มีวิธีการกดอย่างไร? ตอบ เมื่อ พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนใส่หมายเลขปลายทางให้กดเครื่องหมาย + หรือ 004 ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ตามด้วยเลขหมายปลายทาง
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: วิธีตรวจสอบสาเหตุที่ไม่สามารถ Login เข้าสู่ dtac DEEZER ได้ ตอบ ตรวจสอบว่า - คุณได้ลงทะเบียนกับ dtac DEEZER แล้วหรือยัง ตรวจสอบวิธีการลงทะเบียน ที่นี่ http://www.dtac.co.th/deezer - ตรวจสอบ email หรือ รหัสผ่านว่าระบุถูกต้องหรือไม่ เช่น ตรวจสอบการกด caps lock หรือการกดปุ่มสลับภาษา เป็นต้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: ไม่สามารถส่ง MMS ออกได้ หน้าจอมือถือขึ้นคำว่า " Unable to insert object . maximum message size is.... kb" ตอบ ขนาดของภาพใหญ่เกินไปไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งต้องเปลี่ยนภาพหรือลดขนาดภาพลง
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการ ATM SIM คืออะไร? ตอบ ATM SIM คือบริการธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้คุณสบายใจเหมือนมีตู้ ATM ไปด้วยทุกที่โดยสามารถใช้บริการต่างๆ ได้เหมือนทำรายการผ่านตู้ ATM เช่น ตรวจสอบยอดเงิน, โอนเงิน, ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือตั้งเตือนชำระเงิน ที่สำคัญสามารถเติมเงินให้เบอร์ตัวเองและคนอื่นๆ ยกเว้น รายการฝาก/ถอนเงินสด
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac DEEZER: ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน dtac DEEZER ต้องทำอย่างไร? ตอบ เข้าไปที่หน้า เว็บ http://www.deezer.com และ Login จากนั้นคลิก ชื่อ account ที่มุมบนขวาของเว็บ คลิก “My Account ” คลิก “Change” จากนั้นกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้น คลิกปุ่ม "Save"
ดูบทความเต็ม