ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม หากต้องการใช้ Nano Sim ต้องทำอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? ตอบ สามารถติดต่อเปลี่ยน SIM ได้ที่ สำนักงานบริการดีแทค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดูบทความเต็ม