ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เติมเงินผ่าน iRefill ด้วยบัญชี Internet Banking จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่? ตอบ กรณีที่ลูกค้าเติมเงินผ่าน iRefill โดยเลือกชำระด้วยบัญชี Internet Banking จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามอัตราของแต่ละธนาคาร ดังนี้ บัญชี Internet Banking ในเขต/นอกเขต ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 15 บาท/15 บาท ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 10 บาท/20 บาท ธนาคารกรุงไทย (KTB) 20 บาท/20 บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 10 บาท/10 บาท หมายเหตุ : กรณีเลือกใช้บัตรเครดิต และบัตรเดบิตไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ
ดูบทความเต็ม