ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ถ้าถอดซิม dtac ออกแล้วใส่ซิม dtac หรือ dtac Network เบอร์อื่น ๆ เข้าไปอัพเดตเกม Cookie Run ใหม่ จะได้ Point เหมือนกันหรือไม่? หรือกำหนดสิทธิ์การรับอย่างไร? ตอบ โบนัส 50,000 เหรียญของคุกกี้รันจะสามารถรับได้เมื่อเป็นซิม dtac หรือ dtac Network ซึ่งจำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 Line User เท่านั้น ดังนั้น หากเล่นเกมด้วยซิมอื่น ๆ แต่ใช้ Line User เดียวกัน จะไม่ได้รับโบนัส 50,000 เหรียญเพิ่ม แต่ถ้าล็อกอินด้วย Line User ใหม่ (ที่ยังไม่เคยได้รับโบนัส) จะได้รับสิทธิ์โบนัสนี้
ดูบทความเต็ม