ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
 สามารถเปลี่ยนชื่อที่อยู่สำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ด้วยตัวท่านเอง โดยผ่านทางช่องทาง dtac web โดยมีขั้นต่อดังต่อไปนี้   1. คลิกที่นี่ > https://my.dtac.co.th/esv/login และทำการใส่เบอร์มือถือ 10 หลักของท่าน และรอรับ OTP เพื่อทำการยืนยัน   2. หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ให้เลื่อนลงมาล่างสุดและเลือก “ใบแจ้งค่าบริการ"   3. กดปุ่ม “แก้ไขใบแจ้งค่าบริการ” เพื่อทำการแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ   4. คลิกที่ “รับใบแจ้งค่าบริการผ่านทางไปรษณีย์”      5. แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้บริการและ "กดยืนยัน"
ดูบทความเต็ม