คำถาม

dtac DEEZER: ไม่สามารถดาวน์โหลด เพลงจาก Album หรือ Playlist จาก Offline mode ได้ครบ

ตอบ

อาจเป็นไปได้ว่าในขณะที่ทำ Offline Mode นั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้การดาวน์โหลดเพลงไม่สมบูรณ์ แก้ไขโดยให้ลองลบข้อมูล offline เดิมและทำการ download ผ่าน Offline mode ใหม่อีกครั้ง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 08:15
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง