คำถาม

dtac DEEZER: หากไม่ใช่ลูกค้าดีแทค จะใช้บริการ dtac DEEZER ได้หรือไม่?

ตอบ

หากไม่ใช่ลูกค้าดีแทค สามารถสมัครและชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซต์ DEEZER โดยตรง โดยมีค่าบริการที่สูงกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ ขณะนั้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:48
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง