คำถาม

dtac DEEZER: สามารถเพิ่มอุปกรณ์ (Smartphone/Tablet) ที่ใช้บริการ dtac DEEZER ได้หรือไม่?

ตอบ

สามารถใช้บริการ dtac DEEZER ได้จาก Smartphone หรือ Tablet หรือ คอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันจากการ log in ด้วย account ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:31
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง