คำถาม

dtac DEEZER: ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน dtac DEEZER ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

เข้าไปที่หน้า เว็บ http://www.deezer.com และ Login จากนั้นคลิก ชื่อ account ที่มุมบนขวาของเว็บ คลิก “My Account ” คลิก “Change” จากนั้นกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้น คลิกปุ่ม "Save"

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:21
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง