คำถาม

Happy Go Inter: หากใช้งานในต่างประเทศสามารถใช้ร่วมกับบัตรโทรศัพท์ของ กสท หรือบัตรโทรศัพท์อื่น ๆ ได้หรือไม่?

ตอบ

สามารถใช้ร่วมกับบัตรโทรศัพท์ของ กสท หรือบัตรโทรศัพท์อื่น ๆได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะจะเสียค่าบริการ 2 ต่อ คือจากบัตรโทรศัพท์และค่าโทรออกในต่างประเทศตามอัตราค่าใช้บริการแฮปปี้โกอินเตอร์

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:08
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง