คำถาม

Happy Go Inter: เมื่อใช้บริการแฮปปี้โกอินเตอร์ส่งข้อความในต่างประเทศไม่ได้ ควรทำอย่างไร?

ตอบ

ตรวจสอบค่า Message Center Number ว่า เป็น +66816110400 แล้วหรือยัง และตรวจสอบวิธีการส่งออกดังนี้ + รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:53
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง