คำถาม

Happy Go Inter: ขณะใช้บริการนี้ในต่างประเทศ ระบบจะหักเงินจากกระเป๋าใด?

ตอบ

ระบบจะหักเงินจากกระเป๋าหลักเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะเป็นการดีกว่า ที่คุณจะเติมเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดการเดินทางต่างประเทศก่อนออกเดินทาง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:07
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง