คำถาม

Happy Go Inter: การรับ SMS ขณะอยู่ในต่างประเทศเสียเงินหรือไม่?

ตอบ

ไม่เสียค่าบริการ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:41
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง