คำถาม

Happy Go Inter: กรณีมี Missed Call จะคิดค่าบริการหรือไม่?

ตอบ

หากคุณเปิดเครื่องไว้ระหว่างอยู่ต่างประเทศแล้วมีสายเรียกเข้าแล้วแต่คุณไม่ได้รับ โดยปกติจะมีการคิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที เนื่องจากเครือข่ายมือถือในประเทศที่คุณอยู่ถือว่าได้ใช้บริการของเครือข่ายไปแล้ว แต่จะมีบางประเทศที่ไม่คิดค่าบริการส่วนนี้ ดังนั้นจะไม่ถูกคิดค่าบริการถ้าไม่รับสาย คุณจึงสามารถเปิดเครื่องไว้เพื่อดูว่ามีใคร Misses Call เข้ามาได้ และควรยกเลิกบริการ Voice Mail และบริการโอนสาย เพราะทุกครั้งที่มีการรับฝากข้อความเสียงหรือโอนสายเข้าบริการ Voice Mail จะมีการคิดค่าบริการ

นอกจากนั้น หากไม่จำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยงการฟังบริการฝากข้อความ (Voice Mail) เพราะคุณจะเสียค่าโทรอัตราเดียวกันกับการโทรกลับประเทศไทย ส่วนในกรณีที่คุณโทรออกแต่ปลายทางไม่รับสาย จะมีการคิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 10:44
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง