คำถาม

Happy Go Inter: กรณีนำมือถือโนเกียที่รองรับการใช้งาน 3G ไปประเทศญี่ปุ่น เกาหลี แต่เปิดเครื่องแล้วไม่มีสัญญาณ ควรทำอย่างไร?

ตอบ

ไปที่เมนู Settings เลือก Network Settings และเลือก Network Mode เลือก Dual Mode เพื่อเลือกใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 12:01
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง