คำถาม

FUP: ทำไมเน็ตช้า?

ตอบ

การที่ใช้ความเร็ว 3G ได้ไม่เต็ม speed อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้

  • การถูกปรับลดความเร็ว 3G สูงสุดลงเพราะใช้งานเกินปริมาณที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละแพ็กเกจ ซึ่งผู้ใช้สามารถเช็คได้ง่าย ๆ เพียง กด *101*4#
  • การปรับลดความเร็วของ 3G เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้งานเกินกำหนดนั้น เราเรียกว่า "Fair Usage Policy (FUP)" ซึ่งเป็นนโยบายสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานการใช้งาน 3G อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการ 3G ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น และเต็มประสิทธิภาพ โดยจุดประสงค์หลักของ FUP ที่เกิดขึ้นมานั้น ถูกกำหนดขึ้นเนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้งานส่วนหนึ่ง นำโปรโมชั่นการใช้งานดาต้าบนเครือข่าย 3G แบบไม่จำกัดไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อาทิ การนำไปใช้งาน Bit Torrent โดยใช้โทรศัพท์มือถือต่อเป็นโมเด็ม หรือต่อผ่านแอร์การ์ด (Bit Torrent เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเทคโนโลยี ADSL มากกว่า) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนที่เหลือ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งาน 3G "ทั้งระบบ" ลดลง รวมถึงความเร็วในการใช้งานลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม FUP ยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกคน กล่าวคือทำให้ผู้ให้บริการสามารถจัดสรรแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกสมัครแพ็คเกจให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง โดยไม่ต้องจ่ายสูงเท่ากับผู้ที่ใช้งานปริมาณมาก ๆ นั่นเอง
  • ทําไมต้องลดความเร็ว? ใช้แพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตแบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน (Time Based) เนื่องจากแพ็กเกจเสริมแบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน จะให้คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วไม่เกิน 384Kbps และสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเปิดใช้ dtac 3G จะส่งผลให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 256Kbps เท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่าอินเทอร์เน็ตช้ากว่าที่ควร

ข้อแนะนำ

*เปิดใช้งาน dtac 3G ให้กด *3000# โทรออก หรือ

*เลือกใช้แพ็กเกจแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน หรือ

*เลือกใช้แพ็กเกจแบบ unlimited

http://www.dtac.co.th/uploads/faq/images/postpaid/fup/sale_kit_faq3.jpg

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 10:59
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง