คำถาม

ATM SIM: เมนูตั้งค่าบริการของ ATM SIM ที่ใช้สำหรับเพิ่มบัตรเครดิต (K-Credit Card) สามารถทำได้ในช่วงเวลาใด?

ตอบ

06.00 – 21.00 น.

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:43
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง