คำถาม

เติมเงินผ่าน iRefill: ในกรณีไม่สามารถเติมเงินได้ เนื่องจากวงเงินในบัตรวีซ่าอิเล็กตรอน บัตรเครดิต หรือ บัญชีเพย์สบายไม่เพียงพอจะทำอย่างไร?

ตอบ

หากวงเงินของบัตรเครดิตหรือบัญชีเพล์สบายเต็มหรือไม่พอ ลูกค้า ควรติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อตรวจสอบยอดเงิน/วงเงินคงเหลือ และขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เนื่องจากการอนุมัติวงเงินและการชำระเงินผ่านบัญชีเพย์สบาย, บัตรวีซ่าอิเล็กตรอน และบัตรเครดิต เป็นไปข้อกำหนดและตามเงื่อนไขของเพย์สบายและธนาคารผู้ออกบัตร นั้นๆ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:55
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง