คำถาม

เติมเงินผ่าน iRefill ด้วยบัญชี Internet Banking จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่?

ตอบ

กรณีที่ลูกค้าเติมเงินผ่าน iRefill โดยเลือกชำระด้วยบัญชี Internet Banking จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามอัตราของแต่ละธนาคาร ดังนี้

บัญชี Internet Banking ในเขต/นอกเขต

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 15 บาท/15 บาท
  • ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 10 บาท/20 บาท
  • ธนาคารกรุงไทย (KTB) 20 บาท/20 บาท
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 10 บาท/10 บาท

หมายเหตุ : กรณีเลือกใช้บัตรเครดิต และบัตรเดบิตไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 10:17
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง