คำถาม

สามารถใช้บริการ ATM SIM ได้ในช่วงเวลาใด?

ตอบ

สามารถเช็คยอดเงินหรือโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกสิกรไทย และโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆ ได้ตลอด 24 ชม. สามารถการชำระเงิน ค่าสินค้าและบริการ ได้ช่วงเวลา 00.00 - 22.00น.

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:22
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง