คำถาม

สมาชิกแฮปปี้แบงก์จะได้รับแฮปปี้โบนัสทุกเดือน พร้อมรับแฮปปี้โบนัสเพิ่มอีกตามอายุการใช้งานอย่างไร?

ตอบ

  • รับแฮปปี้โบนัส 10 บาท เมื่อมียอดการใช้งานสะสมขั้นต่ำ 200 บาทต่อเดือน (ไม่เพิ่มวันใช้งาน)
  • รับแฮปปี้โบนัสสูงสุดถึง 40 บาท เมือมียอดการใช้งานสะสม 500 บาทต่อเดือน
  • รับแฮปปี้โบนัสขอบคุณเพิ่มเติมอีกตามระยะเวลาอายุงานการใช้แฮปปี้ โดย 1 ปี รับแฮปปี้โบนัส 5 บาท และ 2 ปีขึ้นไป รับแฮปปี้โบนัส 10 บาท
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 07:26
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง