คำถาม

ขอขยายวงเงิน

ตอบ

ส่งรายละเอียด ตามข้างล่างนี้ ไปทาง  inbox @dtac_feedback

@ชื่อ-นามสกุล :

@วันเดือนปีเกิด :

@รุ่น เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบัน :

@วงเงินค่าใช้บริการเดิม :

@วงเงินที่ขอปรับเพิ่ม :

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎25-10-2016 04:29
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

ขอขยายวงเงินจาก2500เป็น3000