คำถาม

วิธีการยกเลิกการระงับการโทรเข้า ( Call Barring ) สามารถทำได้อย่างไร

ตอบ

กด #330*1800# และกดโทรออก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎07-09-2016 02:16
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง