คำถาม

รายละเอียดการใช้งานผ่านบริการ My dtac E-service  สามารถดูย้อนหลังได้กี่เดือน

ตอบ

สำหรับการดูรายละเอียดการใช้งานผ่านบริการ My dtac E-service  สำหรับระบบรายเดือน จะตรวจสอบได้ย้อนหลัง  เดือนและเดือนปัจจุบัน  ส่วนระบบเติมเงิน จะตรวจสอบได้ย้อนหลัง  เดือนและเดือนปัจจุบัน

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎02-07-2018 02:29
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง