คำถาม

ผลประโยชน์จากการขายแฮปปี้ออนไลน์มีอะไรบ้าง?

ตอบ

ลงทุนเริ่มต้นแค่ 1,300 บาท คนขายแฮปปี้ออนไลน์จะได้รับ:

 

1. ชุดการขายประกอบด้วย

  • ซิมพิเศษสำหรับการให้บริการแฮปปี้ออนไลน์ที่ใช้ในการเติมเงินให้ลูกค้าแถมยังโทรออกได้ด้วย
  • กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. ได้รับคู่มือสำหรับคนขายแฮปปี้ออนไลน์

3. ได้รับคู่มือช่องทางการสั่งซื้อค่าโทร
4. สื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ ใบปลิว Counter Stand และ สติ๊กเกอร์คนขายแฮปปี้ออนไลน์
5. แบบฟอร์มสั่งซื้อค่าโทรแฮปปี้ออนไลน์สำหรับใช้ในการชำระค่าโทรที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
6. จดหมายตอบรับการเป็นสมาชิกคนขายแฮปปี้ออนไลน์
7. ได้ค่าโทรทันที 1,355 บาท ซึ่งเป็นเงินสำหรับเติมให้แก่ลูกค้า 1,355 บาท และสำหรับการโทรส่วนตัวอีก 30 บาท
8. ผลตอบแทนการขาย 3.5% โดยจะได้รับเป็นค่าโทรที่เพิ่มขึ้น 3.5% ทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อค่าโทร(เมื่อซื้อค่าโทรไว้ขาย 1,000บาทขึ้นไป) ซื้อค่าโทร 500บาทผลตอบแทน 3%  ซิมแฮปปี้ออนไลน์สามารถใช้งานได้เหมือนซิมแฮปปี้ปกติ โดยจะได้รับโปรโมชั่นอัตรค่าโทรเหมือนซิมแฮปปี้ในขณะนั้น และคุณสามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นเองได้โดยกด *1003จากมือถือของคุณ

9. รับสื่อส่งเสริมการขายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ใบปลิว สติ๊กเกอร์ และอื่น ๆ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 07:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง