คำถาม

บริการเสริม MMS: การรับ - ส่งข้อความ MMS สามารถส่งได้สูงสุดกี่กิโลไบต์?

ตอบ

MMS สามารถรับ - ส่งข้อมูลได้สูงสุดไม่เกิน 500 kb (โดยรวมข้อมูลทั้งรูปภาพ, เสียง, ข้อความ และคลิปวิดีโอ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของผู้ส่งและโทรศัพท์ของผู้รับ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 08:24
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง