คำถาม

ถ้าไม่อยากให้สิทธิ์การรับแฮปปี้โบนัสขาดตอน สำหรับสมาชิกแฮปปี้แบงก์ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

ง่ายๆ แค่มียอดใช้งานให้ได้ตามเป้าที่เรากำหนดสะสมไว้ทุกเดือนต่อเนื่อง อย่าให้ขาดช่วง และอย่าให้วันใช้งานขาดตอน คือต้องให้มีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ในวันที่จะได้รับแฮปปี้โบนัส ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับแฮปปี้โบนัส

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 12:56
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง