คำถาม

ถ้ามีการส่ง MMS เข้ามาในขณะที่ปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการระบบจะเก็บข้อความไว้ให้นานเท่าไร?

ตอบ

กรณีใช้เครื่องที่รองรับ MMS : ระบบเก็บไว้นาน 2 วัน กรณีใช้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS : ระบบเก็บไว้นาน 3 วัน และเก็บข้อมูล MMS ไว้บนเว็บไซต์ได้นาน 7 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลผ่าน  http://mmcp.dtac.co.th:8080/mmcp/

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:49
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง