คำถาม

การลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินมีค่าบริการหรือไม่? สามารถลงทะเบียนซิมเติมเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

ตอบ

  1. ผ่านเว็บไซต์ www.dtac.co.th
  2. สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค / ดีแทค เซ็นเตอร์
  3. ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย / คนขายแฮปปี้ออนไลน์ / พนักงานขาย
  4. ผ่านบริการด่วนพิเศษ
  5. ผ่านทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถขอรับลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค / ดีแทคเซ็นเตอร์และร้านค้าตัวแทนจำหน่าย / คนขายแฮปปี้ออนไลน์ / พนักงานขาย

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 10:18
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง