คำถาม

การรับ-ส่งข้อความ MMS สามารถส่งได้สูงสุดกี่กิโลไบต์?

ตอบ

MMS สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง ดีแทคด้วยกัน ได้สูงสุดไม่เกิน 650 kb ส่งไปAIS ได้ไม่เกิน 500 kb ส่งไป TrueMove ได้ไม่เกิน 300 kb (โดยรวมข้อมูลทั้งรูปภาพ, เสียง, ข้อความ และ clip) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของผู้ส่งและโทรศัพท์ของผู้รับ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 10:22
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง