คำถาม

การตั้งค่า SMS: เครื่อง Symbian เช่น Nokia 6630 , 7610 ที่ตัวเครื่องใส่หมายเลขศูนย์ข้อความถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถส่งข้อความ SMS ออกได้

ตอบ

ให้เลือกเมนู Message --Option --Settings --Text message--Option --Preferred connection --เลือกเป็น GSM

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 09:12
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง