คำถาม

การตั้งค่า SMS: หากต้องการส่ง SMS ไปต่างประเทศ ต้องทำการกด อย่างไรบ้าง?

ตอบ

กด รหัสประเทศ หมายเลขปลายทาง ปุ่มโทรออก (ตัด 0 ตัวแรกออก ถ้ามี)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:41
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง