คำถาม

การตั้งค่า MMS: ไม่สามารถส่ง MMS ออกได้ หน้าจอมือถือขึ้นคำว่า " Unable to insert object . maximum message size is.... kb"

ตอบ

ขนาดของภาพใหญ่เกินไปไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งต้องเปลี่ยนภาพหรือลดขนาดภาพลง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:54
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง