คำถาม

การตั้งค่า MMS: ใช้เครื่อง i-mobile หรือ Ericsson ได้รับข้อความ MMS แต่ไม่สามารถเปิดดูภาพได้ ขึ้น Error "ดาวน์โหลดไม่ได้ลองใหม่อีกครั้ง"

ตอบ

ให้ทำการตั้งค่า MMS ใหม่ จะสามารถเปิดดูข้อความ MMS ได้ตามปกติ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:05
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง