คำถาม

การตั้งค่า MMS: ส่ง MMS ไม่ได้ หน้าจอมือถือแสดงข้อความว่า "service not available try again" จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ

แสดงว่าช่องสัญญาณเต็ม ให้รอสักครู่แล้วทำการส่งออกใหม่อีกครั้ง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 08:43
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง