คำถาม

การตั้งค่า MMS: ระบบจะทำการเก็บข้อมูล MMS ไว้นานกี่วัน กรณีที่มีการส่ง MMS ให้กับเครื่องที่รองรับบริการ MMS

ตอบ

ระบบเก็บไว้นาน 2 วัน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 10:00
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง