คำถาม

การตั้งค่า MMS: การตั้งค่าเพื่อใช้บริการ MMS

ตอบ

Connection name: dtac mms

APN: mms

Data Bearer: GPRS

User: ไม่ต้องใส่

Password: ไม่ต้องใส่

Authentication -- Normal Homepage http://mms.dtac.co.th:8002/

Connection security -- off

Session mode -- Temporary

Proxy: 203.155.200.133

Proxy Port: 8080

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง