คำถาม

การตั้งค่า MMS: กรณีเครื่องมือถือ O2 รับภาพ MMS ที่เป็น Animation แต่ภาพที่รับมาไม่แสดงเป็นภาพ Animation แบบเคลื่อนไหว จะต้องแก้ไขอย่างไร?

ตอบ

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เนื่องจากเครื่องมือถือ O2 มีคุณสมบัติไม่รองรับภาพ Animation

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 08:41
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง