คำถาม

การตั้งค่า MMS: กรณีส่ง MMS ไปยังเครื่องที่ไม่รองรับบริการ MMS ระบบจะเก็บให้กี่วัน และต้องไปดูภาพที่ใด?

ตอบ

กรณีส่ง MMS ให้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS นั้นระบบเก็บไว้นาน 7 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลตาม URL ใน sms ที่ระบบส่งให้และการเก็บข้อมูลใน MMS ไว้บนเว็บนาน 7 วัน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:59
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง