คำถาม

การคิดค่าบริการต่าง ๆ: ใช้โทรศัพท์มือถือ Nokia 3250 Version 3.21 กดเช็กยอดเงินผ่าน Easy Check *121# กดโทรออก และ *101# แล้วไม่มีข้อความตอบกลับ?

ตอบ

เป็นปัญหาที่ Software ของตัวเครื่อง ให้นำเครื่องติดต่อศูนย์ Nokia เพื่อ Upgrade Software และเช็กค่าบริการผ่านช่องทางอื่น เช่น โทร *1811 (ไม่เสียค่าบริการ)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:17
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง