คำถาม

การคิดค่าบริการต่าง ๆ: ช่องทางการเช็คยอดค่าใช้บริการแบบง่าย ๆ สำหรับลูกค้าแบบรายเดือน

ตอบ

  • ตรวจสอบยอดค่าบริการค้างชำระและยอดระหว่างเดือน กด *121# แล้วกดโทรออก (ภาษาไทย) หรือ กด *121*9# แล้วกดโทรออก (ภาษาอังกฤษ)
  • ตรวจสอบจำนวนนาที คิดเงินระหว่างรอบบิล กด *121*2# แล้วกดโทรออก (ภาษาไทย) หรือ กด *121*2*9# แล้วกดโทรออก (ภาษาอังกฤษ)
  • ตรวจสอบเฉพาะยอดค่าบริการค้างชำระ กด *121*3# แล้วกดโทรออก (ภาษาไทย) หรือ กด *121*3*9# แล้วกดโทรออก (ภาษาอังกฤษ)

ระบบจะส่ง SMS แจ้งยอดค่าใช้บริการกลับมาทันที โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 09:14
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง