คำถาม

การคิดค่าบริการต่าง ๆ: การเช็คค่าบริการผ่าน *121# จะมีข้อความแจ้งว่า ยอดใช้ XXXXX.XX บาท ยอดชำระ YYYYY.YY บาท(ยอดค้าง ZZZZZ.ZZ บาท ครบกำหนด DD/MM/YY) แล้วจะต้องชำระค่าบริการยอดไหน?

ตอบ

ลูกค้าต้องชำระค่าบริการตามยอดชำระโดยประมาณ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:27
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง