คำถาม

การคิดค่าบริการต่าง ๆ: กรณีเช็คยอดค่าบริการมีข้อความตอบกลับ ยอดใช้ XXXX.XX บาท ยอดชำระ YYYY.YY บาท (ยอดค้าง ZZZZ.ZZ บาท ครบกำหนด DD/MM/YY) หมายความว่าอย่างไร?

ตอบ

  • ยอดใช้ = ยอดค่าบริการตามจริง ซึ่งคำนวณจากปริมาณการใช้งานและอัตราค่าบริการตามแพ็กเกจ
  • ยอดชำระ = ยอดตามแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องชำระจริง แม้จะใช้น้อยกว่าโปรโมชั่นที่เลือกไว้ก็ต้องชำระตามราคาโปรโมชั่นเต็ม แต่ถ้าลูกค้าใช้เกินจากแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นที่เลือกไว้ก็ต้องชำระส่วนที่เกินจากโปรโมชั่นรวมกับยอดตามโปรโมชั่น
  • ยอดค้าง = ยอดที่ออกเป็นใบแจ้งค่าบริการแล้ว
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 10:43
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง